Far Northern
Regional Center

Far Northern Regional Center yuav muab kev pabcuam thiab kev txhawb nqa uas tso cai rau cov neeg xiam oob khab hauv kev loj hlob tuaj yeem ua lub neej zoo raws li cov tswvcuab hauv lawv lub zej zog.

Kawm Txog FNRCpeb pab

Cov ntaub ntawv COVID-19myTurn.ca.gov

Kev ua koob tsheej ntawm Heroes

Featured News

Saib Ntxiv Xov Xwm Tshwj Xeeb >>

Peb tuaj yeem pab koj li cas?

Tsis ntev los no xov xwm

PERCENTAGE OF RATE UPDATES siv rau cov nyiaj ua haujlwm thiab cov txiaj ntsig zoo rau cov neeg ua haujlwm ncaj qha

Nyob zoo cov neeg muab kev pab,

Thaum Lub Tsib Hlis 11, 2023, Lub Chaw Hauv Cheeb Tsam tau txais cov lus qhia txuas los ntawm Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Txhim Kho Kev Txhim Kho (DDS) hais txog Welfare thiab Institutions Code Section… [mus nyeem ntxiv] Hais txog PERCENTAGE OF RATE UPDATES siv rau cov nyiaj ua haujlwm thiab cov txiaj ntsig zoo rau cov neeg ua haujlwm ncaj qha

Saib Ntxiv Cov Xov Xwm Tsis ntev los no >>


Sau npe kom tau txais cov xwm txheej & ceeb toom